ICANN 52 SingaporeIn de tweede week van februari vond de 52e ICANN-meeting plaats in Singapore. Deze bijeenkomsten, die driemaal per jaar worden gehouden, zijn de uitgelezen kans om op de hoogte te blijven van en te participeren in wat er gebeurt op het hoogste bestuurlijke niveau van de organisatie die zich over het internet ontfermt, om zeer diverse registries en andere leveranciers te ontmoeten en om in contact te komen met klanten wereldwijd.
In deze blog wil ik een paar onderwerpen onder de aandacht brengen die op deze ICANN-meeting zijn behandeld en die vermoedelijk ook op jouw bedrijf van toepassing zijn. Als je meer wilt weten over een bepaald onderwerp, klik dan gewoon op de linkjes in de tekst om naar de uitwerkingen van de sessies te gaan.
Wie geïnteresseerd is in andere sessies zou eens in de volledige agenda moeten kijken: de meeste sessies worden opgenomen en zijn publiek toegankelijk, op video, audio en/of teksttranscriptie. Bovendien zijn verschillende sessies vertaald in tot zeven talen, waaronder Spaans en Frans. Geen Nederlands helaas!

Whois

Sinds de introductie van het nieuwe ICANN-contract in 2013 is “whois” één van de meestbesproken onderwerpen. Niet alleen tussen ICANN en de registrars, maar ook tussen de verschillende belanghebbenden onderling zoals overheden, opsporingsdiensten en consumentenrechtenorganisaties.
Validatie
Waarschijnlijk ben je wel bekend met het concept van whois-validatie nu meer en meer ccTLD-registries een dergelijk proces ten uitvoer brengen. Ook ICANN denkt na over volledige validatie. Deze gaat verder dan alleen controleren of alle velden zijn ingevuld: zo wordt er gekeken of de straat in de plaats bestaat, de plaats in het land en of de postcode overeenkomt met het adres.
Gelukkig heeft ICANN ook wel door dat dit geen haalbare eis is voor registrars en hebben ze de naleving voor enkele jaren in de ijskast gezet. Maar op de achtergrond is een werkgroep druk bezig om alle wél haalbare opties te onderzoeken.
Registrars zijn vanzelfsprekend fel gekant tegen deze eisen: niet alleen zal het tot extra werk en complexere processen leiden, maar ook zullen de onterecht gedeactiveerde domeinen ontevreden klanten opleveren.
Tegelijkertijd is het absoluut nog niet duidelijk of extra validatie ook wat op zal leveren. Zelfs voor de eenvoudige e-mailverificatie die nu al wordt uitgevoerd is het onduidelijk of het daadwerkelijk tot een veiliger internet leidt. Niemand, maar dan ook niemand van de organisaties die deze verificatie hebben doorgedrukt bij ICANN (voornamelijk wetshandhaving) kan ook maar één voorbeeld geven waarin een zaak opgelost is door de striktere regels van ICANN sinds het nieuwe contract.
Helaas waren de enigen die van zich lieten horen in deze ICANN-sessie de registrars. Als er al iemand van bijvoorbeeld de opsporingsdiensten aanwezig was, dan heeft die zich wel heel erg stil gehouden…
Kwaliteit whois-gegevens
Aan de andere kant kan ICANN wel met een studie aantonen dat de aangescherpte eisen in het nieuwe contract daadwerkelijk de kwaliteit van de whois-gegevenshebben verbeterd in de afgelopen anderhalf jaar. En daar profiteren wij en onze klanten ook van, want een betere bereikbaarheid van de whois-contacten leidt tot het eenvoudiger oplossen van problemen rondom domeinnamen, of die nu wel of nog niet bij Openprovider geregistreerd zijn.
Privacy- en proxydiensten
Diverse registrars bieden privacy- en proxydiensten aan voor hun domeinnamen. Soms heel simpel door de gegevens van de registrant door hun eigen gegevens te vervangen, gelukkig ook vaak op een wat professionelere manier. Ook Openprovider werkt aan een oplossing om de gegevens in de whois te kunnen anonimiseren. U zult daar op niet al te lange termijn meer informatie over ontvangen.
De sessie over “Privacy & Proxy Services Accreditation” gaat in op de inspanningen van ICANN om deze diensten te professionaliseren. Als de definitieve uitkomst van dat project eenmaal op tafel ligt, moeten aanbieders van privacy- en proxydiensten zich committeren aan een aantal regels. Hiermee wordt misbruik van het “anoniem zijn” – een probleem waar elke registrar wel eens mee te maken heeft gehad – bemoeilijkt.
Maar een dergelijk protocol opstellen is lastiger dan het lijkt, want de verschillende partijen hebben verschillende belangen: registrars willen hun klanten eenvoudig extra diensten aanbieden; justitie en opsporingsdiensten willen zo makkelijk mogelijk aan de juiste informatie komen en consumentenrechtenorganisaties willen de persoonlijke gegevens van de registrant zoveel mogelijk beschermen.
Op een aantal vlakken moet nog overeenstemming worden bereikt voor het definitieve voorstel ingebracht kan worden: hoe definieer je bijvoorbeeld “contactability” en “responsiveness”; hoe ga je om met het ontsluiten van de gegevens; en moeten “transactionele domeinen” (domeinen waarop commerciële transacties worden verwerkt) wel of niet worden uitgesloten van anonimisering?

Nieuwe gTLD’s

Als je denkt dat de nieuwe gTLD’s geen actueel onderwerp meer waren heb je het goed mis. Okee, er zijn ‘slechts’ zeven sessions over de nieuwe gTLD’s ingeroosterd, maar kijk een beetje rond en je komt op elke hoek een nieuwe gTLD tegen, botst tegen iemand aan die zijn nieuwe gTLD aan de man wil brengen of hebt een koffietafelgesprek over de nieuwe gTLD’s.
Volgende ronde van nieuwe gTLD’s?
Op papier was misschien de meest interessante sessie wel die over het “New gTLD Program: Status, Reviews and Next Round”. Voor wat betreft de status van de huidige ronde nodig ik je van harte uit mijn vorige blog over nTLD-statistieken te lezen. Maar wat heeft ICANN te zeggen over het openstellen van een volgende ronde?
De eerste stappen zijn allerlei soorten evaluaties: welke lessen zijn geleerd? Hoe is gepresteerd op gebieden als contracteren, afhandelen van bezwaren en omgaan met dubbele aanvragen? Wat zijn de ervaringen met merkbescherming, zoals Trademark Clearinghouse en URS? Wat wordt er in de community besproken?
Op technisch vlak zal de impact van de nieuwe gTLD’s op het DNS rootsysteem worden onderzocht. De start van dat project staat gepland voor het tweede kwartaal van dit jaar.
En, misschien wel het belangrijkst: hoe wordt de eindgebruiker betrokken bij en geraakt door de nieuwe gTLD’s? Hoe staat met met consumentenvertrouwen en keuzevrijheid? Het initiële rapport is gepland voor het derde kwartaal van dit jaar en dit onderzoek zal in 2017 en elke volgende vier jaar worden herhaald.
ICANN laat zich niet uit over concrete plannen voor een volgende ronde voordat al deze vragen zijn beantwoord. Maar alleen al het feit dat deze evaluaties worden uitgevoerd is een teken dat er zéker een volgende ronde zal komen!
Registry/registrar onderonsje
In een sessie die een hele middag in beslag nam, de “Joint Registries, Registrars and TLD Applicants Meeting”, werden registries van nieuwe gTLD’s uitgenodigd omzichzelf te presenteren aan de registrars en de community. Twaalf registries hebben deze uitnodiging geaccepteerd en uit de doeken gedaan waarom we juist voor hun extensie(s) moeten kiezen. Deze twaalf registies vertegenwoordigden zowel de partijen waar je in de praktijk toch al niet omheen kan zoals Donuts en Afilias als de kleinere registries die vaak een beetje op de achtergrond blijven.
Toch vind ik het een gemiste kans dat er niet genoeg aanmeldingen waren om ook de initieel geplande tweede sessie te vullen: ik raad iedere registry aan – en zeker de kleinere! – om deze kans om voor het voetlicht te treden te grijpen. Er is geen betere plaats om je klanten te leren kennen (en omgekeerd!) dan deze open sessies.

En wat gebeurde er verder?

Het is schier onmogelijk om alles wat er gedurende vijf dagen ICANN gebeurt in één blog samen te vatten. Daarom enkele andere belangrijke bevindingen in de vorm van een kort rijtje:

  • Wij hebben mogelijkheden onderzocht voor nog meer exotische extensies; laat ons weten naar welke extensie je op zoek bent en we registreren deze voor je!
  • Diverse registries van exotische domeinen zijn bezig hun model om te buigen van gesloten/gereguleerd naar een meer open model. De komende jaren kan je bijvoorbeeld nieuws verwachten over de extensies .gn (Guinee), .ky (Kaaimaneilanden) en – minder exotisch – .fi (Finland).
  • Denemarken is langzaam maar zeker bezig de mogelijkheden voor het beheer van .dk-domeinen door registrars te verbeteren.
  • Er zijn fantastische tools beschikbaar voor upsell op domeinnamen. Openprovider neemt enkele van deze tools onder de loep om te zien of ze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze klanten.
  • En tenslotte is er een verschuiving gaande in het landschap van registries en registrars: voor een registrar die zich internationaal oriënteert en positioneert zoals Openprovider ontstaan vele kansen voor samenwerking met registries en andere leveranciers. Hoewel dit niet direct van invloed zal zijn op onze klanten, zullen zij er zeker op lange termijn voordeel van ondervinden.

Meer informatie over al deze onderwerpen zullen we met je delen zodra er meer informatie beschikbaar is.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu