ICANN 57 HyderabadAfgelopen maand was het Hyderabad International Convention Centre in India het podium van de 57e ICANN-meeting. Deze bijeenkomsten, die driemaal per jaar worden gehouden, zijn de uitgelezen kans om bij te blijven in onze branche, om zeer diverse registries en andere leveranciers te ontmoeten en om in contact te komen met klanten wereldwijd.
ICANN-meetings worden roulerend over de vijf continenten gehouden. Er is een groep mensen die je overal tegenkomt (waaronder Openprovider), maar het is juist de aantrekkingskracht op de lokale bedrijven en instellingen die elke meeting kleur geven en inspiratie brengen. Samen met Aastha, onze Country Manager India, heb ik gesproken met zeer diverse Indiase leveranciers en (potentiële) klanten, van kleine hosters tot internationale miljoenenfirma’s.
In deze blog leid ik je rond door een verscheidenheid aan topics die op deze ICANN-meeting aan bod zijn gekomen en die vermoedelijk ook op jouw bedrijf van toepassing zijn. Wil je over een van deze onderwerpen meer weten, klik dan op de links die je door de tekst heen vindt voor een opname of verslag van de betreffende sessies.
Wie geïnteresseerd is in andere sessies zou eens in de volledige agenda moeten kijken: de meeste sessies worden opgenomen en zijn publiekelijk beschikbaar, op video, audio en/of teksttranscriptie. Bovendien zijn verschillende sessies vertaald in tot zeven talen, waaronder Spaans en Frans. Geen Nederlands helaas!

Introductie

Deze ICANN-meeting, die plaatsvond in de stad die ook wel Cyberabad wordt genoemd, was de grootste ICANN-meeting tot dusver: ICANN telde bijna 3.200 deelnemers op locatie uit 130 landen, waarvan 1.300 uit India. Als je van getalletjes houdt, kijk dan eens naar deze infographic.
In de traditionele openingsceremonie werd stilgestaan bij de digitale groei van India en het gemak waarmee nieuwe standaarden in India worden omarmd. Wist je bijvoorbeeld dat India op dit moment niet minder dan 15 IDN ccTLD’s (landenextensies in de lokale alfabetten) toegewezen heeft gekregen? Dat is meer dan in elk ander land ter wereld. Zoals K.T. Rama Rao, de minister van informatietechnologie in Telangana, verwoordde: “Er is in de hele geschiedenis nog nooit een tool geweest die heeft geleid tot zó veel impact op en zó veel vooruitgang voor de mensheid als het internet.”
Natuurlijk was ook de laatste ontwikkeling – de IANA-transitie – onderwerp van gesprek. In het kort: tot afgelopen maand was IANA, de organisatie die alle extensies, IP-adressen en protocolparameters beheert, om historische redenen onder contract bij de NTIA, een Amerikaanse overheidsorganisatie. Nu de transitie een feit is, is het beheer overgedragen aan de internationale internetgemeenschap. Hierdoor is IANA niet langer afhankelijk van en gebonden aan één land.
Na een ceremonie vol Trump-grappen (op dat moment kon nog niemand de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen voorzien…) en met als afsluiting een Indiase dansvoorstelling kon de echte ICANN-meeting beginnen.

Nieuwe gTLD’s

Zou er ooit een ICANN-meeting zijn zonder nieuwe gTLD’s op de agenda? Dit is de negende ICANN-meeting nadat de eerste gTLD zijn Sunrise startte en jawel: ook nu diverse nTLDsessies. Omdat naar mijn mening iedere sessie over een volgende ronde dezelfde informatie bevat maar dan met een opgeschoven tijdlijn besloot ik om niet naar deze sessie te gaan, maar me te concentreren op wat de andere stakeholders erover te zeggen hebben.
Overheden (een zeer belangrijke stakeholder binnen ICANN) liggen in de clinch over of IGO-namen (intergouvernementele organisaties) zoals het “Rode Kruis” beschermd moeten blijven worden en of de huidige bescherming van geografische aanduidingen uitgebreid moet worden. Deze laatste vraag heb ik op eerdere meetings ook gehoord: willen we alle geografische aanduidingen, wereldwijd, in alle extensies blokkeren? Als je bedenkt dat een “geografische aanduiding” niet alleen voor landen- en stedennamen staat maar ook voor de namen van dorpen, wijken, rivieren, bergen, vaag omschreven gebieden, … dan ben ik echt bang voor de gevolgen die een meer restrictief beleid kan hebben. Misschien herinner je je de ontwikkelingen nog rondom .amazon (het oerwoud, maar ook het e-commerceplatform), .tata (Indiase multinational, maar ook een kleine regio in Marokko) en .bar (een korte, generieke term, maar ook een gebied in Montenegro). Als alle overheden elke willekeurige geografische aanduiding in welke lokale spelling dan ook op een lijst kunnen plaatsen die vervolgens door alle extensies geblokkeerd moet worden, hoe kan innovatie dan nog van de grond komen? De kernbegrippen tijdens deze sessie waren onder andere “common sense” en “publiek belang”.
In een andere sessie herinnerde een van de pioniers ICANN er nog even fijntjes aan dat het originele uitgangspunt in 2007 was om continu nieuwe extensies aan de rootzone toe te voegen, dus het zou heel raar zijn als de 2012-ronde de laatste ronde blijkt te zijn. De vraag is hoe zo’n vervolg eruit gaat zien. Op rondes gebaseerd zoals tot nu toe? Of een continu proces? Als ik er een voorspelling aan mag wagen, dan zou ik zeggen dat er nog één of twee massale rondes komen, waarna het voor iedereen vrij staat op ieder moment een voorstel voor een nieuwe extensie in te dienen, waarbij uiteraard wel een bedenkperiode moet worden ingelast waarin andere belanghebbenden de mogelijkheid krijgen hun reactie te geven. Een belangrijk aandachtspunt, hoe de toekomst er ook uit zal zien, is deelname van de zogenoemde “underserved regions” zoals Africa. ICANN gaat bekijken in hoeverre ze de bekendheid daar kunnen vergroten en of ze iets aan de prijs van een aanvraag kunnen doen.

Nieuwe ICANN-policies

Verhuispolicy

Zoals je hopelijk al weet heeft ICANN kortgeleden zijn verhuispolicy aangepast, met als belangrijkste wijziging dat ook houderwijzingen (binnen Openprovider bekend als “overdrachten”) expliciete bevestiging moeten krijgen. Een belangrijk deel van de dag van de Registrar Stakeholder Group (waarvan Openprovider lid is) ging over deze wijzigingen. Een serieus discussiepunt met ICANN is hoe registrars met whois-privacy moeten omgaan: afgaande op de tekst in de policy en het ICANN-contract, valt het aan- of uitzetten van whois-privacy niet onder een houderwijziging; het compliance-team van ICANN blijft echter volhouden dat dat wél zo is. Samen met de registries (die dit ook als een probleem zien) hebben we besloten dat we een voorstel aan ICANN zullen sturen om dit specifieke discussiepunt naar een ander lopend project te hevelen: het project van Privacy/Proxy Services Accreditation.
Dit is slechts één voorbeeld waar de contractinterpretatie door ICANN Compliance niet overeenkomt met de interpretatie door de registrars of registries. De meeste van deze verschillen komen pas aan het licht als de registrars beginnen met het daadwerkelijk implementeren van de nieuwe regels. We hebben daarom de afspraak met ICANN gemaakt dat we hen in een eerder stadium informeren als we problemen voorzien.

Privacy/proxy-policy

Zoals gezegd zijn privacy/proxy-diensten ook onderwerp van een lopend policy-proces. Het idee enkele jaren terug was om op 1 januari 2017 nieuwe regelgeving te introduceren. Deze datum gaat niet gehaald worden. De registrars zullen ICANN voorstellen om de huidige interim-policy te verlengen, wat betekent dat we op dit gebied niet snel veranderingen hoeven te verwachten.

Whois accuracy policy

Een van de clausules in ons contract met ICANN verplicht ons om opgegeven adressen zeer vergaand te valideren: bestaat de stad in het land, de straat in de stad en het huisnummer in de straat, bijvoorbeeld. Gelukkig zag ICANN ook wel in dat dit geen haalbare kaart is voor de meeste registrars. Om die reden wordt op deze clausule niet nagezien totdat een goede oplossing voorhanden is. ICANN heeft nu wat voorwerk gedaan en een aantal potentiële oplossing van externe providers gepresenteerd. Deze voorstellen zijn door de registrars echter direct van tafel geveegd omdat ze commercieel gewoon niet haalbaar zijn. Dit is niet verrassend als je de opstartkosten tot een half miljoen dollar ziet of prijzen tot 4 dollar per gevalideerd adres. Als zelfs ICANN geen financieel haalbare oplossing kan vinden, hoe kunnen ze dan verwachten dat wij dat doen, of het zelf implementeren?
We hebben ICANN op het hart gedrukt dat “commercieel haalbaar” niet alleen de kosten per validatie omvat, maar ook de tijd die nodig is voor implementatie, communicatie en extra ondersteuning van klanten.
Bovendien, zo kunnen we uit eigen ervaring bevestigen, zou het zelfs kunnen dat deze policy een volstrekt tegengesteld effect blijkt te hebben. Onze huidige controles op misbruik en onterecht geregistreerde domeinnamen bestaan bijvoorbeeld onder andere uit een controle op adres: als een domeinhouder in Parijs, Duitsland woont, dan krijgt dit domein extra aandacht. Als door de nieuwe policy alle adressen 100% geldig zijn, zal deze check geen effect meer hebben.

Afsluitende opmerkingen

Na zeven dagen vol met sessies, meetings, evenementen en afspraken was het Public Forum – een sessie waarin iedereen direct het ICANN-board kan aanspreken – voor mij de afsluiting van deze ICANN-meeting. Het meest opvallende in dit Public Forum was een ordinaire bijna-ruzie tussen Afilias en Verisign over de vraag of de toewijzing van .web eerlijk gegaan is (ben je hierin geïnteresseerd, lees dan hier verder).
Onderweg naar huis – wat nog best een beproeving is met 3 uur lang Eternal Flame op het vliegveld van Hyderabad (ja, letterlijk 3 uur lang geen enkel ander nummer; waarom???) – begint het opvolgen van de tientallen meetings van de afgelopen week. En uiteraard tijd om weer vooruit te kijken naar de volgende ICANN-meeting, van 11 tot 16 maart in Kopenhagen, Denemarken!

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu