Client Area Sign In

Openprovider Support

Contact our support department using the form on this page. For more information about the availability of our support team, please visit our Knowledge Base. Here, you can also find answers to many questions.
WHOIS Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de WHOIS-service

De WHOIS-service wordt door de Registrar alleen ter informatie aangeboden en kan alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie over de domeinnaam en contactpersonen.

Door gebruik te maken van de WHOIS-service gaat u akkoord met het volgende:

 • U gebruikt de ontvangen gegevens alleen voor legitieme doeleinden.
 • U gebruikt de ontvangen gegevens niet voor doeleinden die ertoe kunnen leiden dat ongevraagde informatie (spam) wordt verzonden naar de postadressen, e-mailadressen, faxnummers of telefoonnummers die door de service worden verstrekt.
 • U verzamelt noch bewaart de gegevens die u van de service ontving.

Bij gebruik van de WHOIS-service is het verboden om:

 • de ontvangen informatieservice te verspreiden met commerciële doeleinden;
 • de ontvangen informatie te wijzigen en te verspreiden voor welk doel dan ook.

De gebruikers van de WHOIS-service zijn onderworpen aan volgende technische beperkingen:

 • Per minuut zijn maximaal 50 verzoeken toegestaan, vanaf elk willekeurig IP-adres.
 • Verzoeken boven die limiet krijgen het volgende antwoord:
  Your request can not be completed at this time. Please try your request again after 30 minutes.
 • De Registrar behoudt zich het recht voor om de toegang tot de WHOIS-service te ontzeggen aan gebruikers die herhaaldelijk de voorgeschreven limiet overschrijden.
 • Gebruikers die een hogere limiet nodig hebben, kunnen een verzoek indienen bij de Registrar. Dit verzoek moet bevatten: het IP-adres vanwaaruit de verzoeken worden gedaan, een onderbouwing van de noodzaak van een hogere limiet en een vermelding van de vereiste tarieflimiet uitgedrukt in oproepen per minuut.
Menu