Client Area Sign In

Openprovider Support

Contact our support department using the form on this page. For more information about the availability of our support team, please visit our Knowledge Base. Here, you can also find answers to many questions.
Openprovider Fairy use policy

Versie 1.0 – Datum: 1 september 2019

 

Fair Use Policy

Deze Fair Use Policy is onderdeel van onze Algemene Voorwaarden.

Bij Openprovider zijn we van mening dat al onze klanten zonder problemen gebruik moeten kunnen maken van onze systemen. Daarom willen we niet teveel beperkingen opleggen, maar verwachten we ook van onze klanten dat hun gedrag aanvaardbaar is. Wat verwachten we daarom van je?

Ons systeem in het algemeen

 1. Veiligheid: zorg dat je bekend bent met de veiligheidsmaatregelen die Openprovider geïmplementeerd heeft. Deel niet de accountgegevens met iedereen, maar maak een aparte gebruiker aan voor iedere werknemer. Kies sterke wachtwoorden, stel tweefactorauthenticatie in en configureer IP-whitelists. Lees ook onze blogpost voor meer informatie.
 2. Buitensporig gebruik: er rusten geen beperkingen op het gebruik van het control panel, maar gebruik het niet om scripts te schrijven om commando’s te sturen. Voor dit soort automatisering kan je onze bulktools in het control panel gebruiken of onze API.

Onze API

Wanneer je onze API gebruikt, verwachten we het volgende van je:

 1. Veiligheid: gebruik een hash in plaats van een wachtwoord in platte tekst als je met onze API communiceert, en whitelist je IP-adres(sen).
 2. Buitensporig gebruik: als een commando mislukt, los het probleem op voor je het commando opnieuw stuurt, anders zal het commando opnieuw mislukken. Een speciaal geval is het dropcatchen van domeinen; hierover vind je verderop onder “domeinbeheer” meer. We hebben limieten op onze API gedefinieerd die regelmatig beoordeeld worden.
 3. Bulkoperaties: hoewel de API bij uitstek bedoeld is voor grootschalige automatisering, stellen we het op prijs als je ons op de hoogte stelt als je meer dan 10.000 bestellingen op wijzigingen op een dag wilt doorvoeren. Niet alleen om onze systemen te beschermen, maar ook verschillende leveranciers hebben beperkingen ingesteld.

Domeinbeheer

Speciaal op het gebied van domeinbeheer verwachten we het volgende van je:

 1. Contactgegevens: geef altijd juiste, volledige en recente gegevens op bij het registreren en beheren van domeinen. We raden het ten zeerste af om de gegevens van je klant te vervangen door je eigen gegevens; in veel gevallen is dit ook niet toegestaan door de registries.
 2. Beschkbaarheidscontrole: controleer of een domein beschikbaar is voor je een registratieverzoek stuurt.
 3. Verhuizingen: zorg dat de domeinhouder geïnformeerd is voor je een verhuizing start. Daarmee voorkom je ongewenste acties zoals het afwijzen van een verhuisverzoek.
 4. Dropcatching: gebruik de systemen van Openprovider niet om net vrijgekomen domeinen te proberen te registreren (het zogenoemde ‘dropcatchen’). Als er een enkel domein is dat je graag wilt hebben, dan is het geen probleem om de beschikbaarheid bijvoorbeeld elke 5 seconden te controleren, maar als het om meerdere domeinen gaat of snelleren controles, dan is Openprovider niet de juiste partij. Je kansen zijn veel hoger als je contact opneemt met een van de vele professionele dropcatching-providers. Zij zijn namelijk gespecialiseerd in deze niche.
 5. Registrypolicies: we gaan ervan uit dat je de regels van een registry kent als je een domein registreert. Je kan deze regels in onze Knowledge Base vinden.
 6. Misbruik en klachten: als er een klacht over één van je domeinen komt, is het belangrijk dat je snel actie onderneemt en de partij die de klacht indiende een reactie stuurt.

Licentiebeheer

Speciaal op het gebied van licentiebeheer verwachten we het volgende van je:

 1. Legitiem gebruik: volg de End User License Agreement (EULA) en de Algemene Voorwaarden van de leverancier.
 2. Eén server per licentie: een Plesk-licentie mag op slechts één server (1 publiek IP-adres) worden geregistreerd. Openprovider brengt kosten in rekening voor ieder extra IP-adres dat gedetecteerd wordt. Dit kan ook een reden zijn om de licentie in te trekken.
 3. Bewustwording: informeer je klanten en andere betrokken partijen over de reglementen en fair use policies zoals die door de leverancier en softwareontwikkelaar worden gepubliceerd.
 4. Bundelen: het is alleen toegestaan Plesk Product licenses in je eigen technische infrastructuur (servers, datacenters) te gebruiken, en je mag Plesk alleen doorverkopen aan je eigen klanten als de licenties aan je eigen infrastructuur gekoppeld zijn. In alle andere gevallen is doorverkopen (reselling) niet toegestaan.

SpamExperts

Speciaal op het gebied van spamfiltering verwachten we het volgende van je:

 1. Mailboxen: het maximale aantal mailboxen voor een enkel domein is 1.000. Als je boven deze limiet uitkomt zal Openprovider extra kosten in rekening brengen.
 2. Legitiem gebruik: volg de End User License Agreement (EULA) en de Algemene Voorwaarden van de leverancier.

Schending van de Fair Use Policy

Iedereen kan een foutje maken, dus we zullen niet direct je reselleraccount afsluiten als je je niet aan deze Fair Use Policy houdt. Als we echter regelmatige schendingen zijn, kunnen we je account (tijdelijk) deactiveren, gemaakte kosten doorbelasten of zelfs je reselleraccount beëindigen in overeenstemming met artikel 11 van onze Algemene Voorwaarden.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Menu