Client Area Sign In

Openprovider Support

Contact our support department using the form on this page. For more information about the availability of our support team, please visit our Knowledge Base. Here, you can also find answers to many questions.
Elke Plesk licentie die op meerdere servers wordt gebruikt wordt ook extra in rekening gebracht

Zoals we je al via eerdere nieuwsberichten informeerden, is Plesk bezig om de controle over zijn licentiepolicies te vergroten. Dit heeft impact op zowel de leveranciers van Plesk-licenties als onze klanten:

  • Licenties die op meer dan één fysieke of virtuele server zijn geïnstalleerd worden door Plesk aan Openprovider gerapporteerd als “frauduleus” (zie de Plesk EULA, Section 1: Scope of Use).
  • Wij zijn genoodzaakt voor dergelijke licenties extra kosten in rekening te brengen.

Wij wijzen je erop dat het de verantwoordelijkheid van de reseller die Plesklicenties bij Openprovider afneemt is:

  • om ervoor te zorgen dat de licenties gebruikt worden zoals in de Plesk EULA is vastgelegd, en dat ze niet op meer dan één server geïnstalleerd worden
  • en om de eindgebruiker (en andere betrokken partijen) op de hoogte te stellen van deze policies.

Plesk, en daarom ook Openprovider, behouden zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ieder extra IP-adres dat bij een Plesk-licentie gedetecteerd wordt, of om dergelijke licenties in te trekken.
Als we je kunnen helpen of als je meer informatie wilt, neem dan contact met ons op – wij zijn er om je te helpen!

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu