gTLD’s Beschikbaarheid Uitgelegd

Sunrise, General Availability en Claims

Elke nieuwe gTLD begint met een periode genaamd “Sunrise” van minstens 30 dagen. Deze “Sunrise”-periode is van vitaal belang voor merkeigenaren omdat zij op deze manier hun domeinen kunnen beschermen voordat ze beschikbaar komen voor de rest van het publiek. Na deze periode staat het TLD het grote publiek toe om domeinen te registreren, hoewel er bepaalde beperkingen van toepassing kunnen zijn.
Gedurende de eerste 90 dagen van deze zogenaamde “general availability” waarin iedereen een domein kan registreren, worden merkeigenaren op de hoogte gebracht als iemand “jouw” domeinnaam registreert. Zoals je kunt zien, is het handelsmerk een van de belangrijkste punten in de nieuwe gTLD’s, in dit geval zal het Trademark Clearinghouse (Clearinghouse Trademark) zich richten op de validatie van merken.

Sunrise

Elke nieuwe TLD begint met een periode genaamd “Sunrise” van minstens 30 dagen.
Gedurende deze periode kunnen alleen merkhouders hun naam voor die specifieke TLD registreren. De TMCH-code wordt gebruikt om het merk te valideren. Als er twee bedrijven zijn die dezelfde naam van een merk willen registreren, hangt het van de registratie af hoe dubbele aanvragen worden behandeld: De beslissing zal hoogstwaarschijnlijk in het voordeel zijn van het merk dat als eerste heeft gevraagd, of TMCH kan besluiten om een andere actie te ondernemen.
Over het geheel genomen is de prijs voor de registratie van “Sunrise” hoger dan de prijs tijdens de periode van General Availability, maar geeft je wel de mogelijkheid om als eerste het domein te registreren.

Claims periode en general availability periode

Als de “Sunrise” periode afloopt, zal het TLD voor de rest van het publiek toegankelijk zijn, hoewel er nog enkele beperkingen (lokale aanwezigheid, een lid van de gemeenschap …) van toepassing kunnen zijn. Deze periode wordt “General Availability” genoemd. De eerste 90 dagen (of meer, afhankelijk van de registratie) staat General Availability bekend als de periode van de claims. Gedurende deze periode wordt elke domeinregistratie gecontroleerd aan de hand van de database van het Trademark Clearinghouse (TMCH). Als er een merk overeenkomst is, wordt de eindklant hiervan op de hoogte gebracht en kan hij beslissen om al dan niet door te gaan met de domeinregistratie. De merkhouder wordt op de hoogte gebracht zodra zijn merknaam is geregistreerd. Het merk kan dan contact opnemen met de registrar als zij denken dat er sprake is van een inbreuk die te maken heeft met zijn handelsmerk.

Landrush en andere fasen

Op deze pagina hebben we de structuur van Sunrise en General Availability zo eenvoudig mogelijk uitgelegd. ICANN vereist deze twee fasen. Een registry kan er echter voor kiezen om meer fasen te laten bouwen in een tweede of zelfs derde Sunrise naar andere doelgroepen, een Landrush die geveilde duplicaat applicaties zijn, en misschien wel meer. Wij zullen je door uitbreiding van de fasen in de implementatie informeren.

Menu