Waarom krijg ik de foutmelding dat het SSL Certificaat ingetrokken is?
Als het domein de foutmelding ERR_CERT_REVOKED laat zien, zoals bijvoorbeeld op deze pagina ook zichtbaar https://revoked.badssl.com is, dan is uw SSL Certificaat ingetrokken door de uitgevende instantie. In uw geval is dat Sectigo, voorheen bekend onder de naam Comodo.

Doordat het SSL Certificaat is ingetrokken, is er geen HTTPS beveiliging meer actief. Bezoekers krijgen een foutmelding te zien in hun browser en zullen daardoor weggaan. Wilt u de foutmelding opheffen, dan dient u een vervangend certificaat te installeren op de server. Deze vervangende certificaten zijn reeds beschikbaar en kunt u snel installeren. 

Waarom is mijn SSL Certificaat ingetrokken?
Bij een controle van de uitgegeven SSL Certificaten zijn onregelmatigheden ontdekt. De onregelmatigheden zijn beperkt tot plaatsen en provincies van het rechtsgebied waarin de organisatie gevestigd is. Deze informatie had niet opgenomen mogen worden in het EV Certificaat.

Conform de richtlijnen die het CA/Browser Forum heeft opgesteld, dienen uitgevende partijen als Sectigo de onrechtmatig uitgegeven SSL Certificaten binnen 5 dagen na constatering in te trekken.

Per wanneer werkt mijn SSL Certificaat niet meer?
Sectigo heeft ons op 22 januari jl. geinformeerd over het intrekken van de certificaten. De lijst hebben we aan het einde van de dag ontvangen, waarna we in de daarop volgende dagen onze resellers per e-mail en/of telefoon hebben geinformeerd.

Het merendeel van de certificaten is intussen ook vervangen.
Alle resterende certificaten tonen vanaf 28 januari 2020 00:00 uur een foutmelding.

Waar kan ik mijn nieuwe SSL Certificaat vinden?
De nieuwe SSL Certificaten zijn door ons op het bij ons bekende e-mailadres naar onze resellers toegezonden op 23 januari jongstleden. Hebt u als reseller de mail niet ontvangen of kunt u niet bij de desbetreffende mailbox, log dan in op https://cp.openprovider.eu en download het certificaat via ons SSL Panel.

Zijn er kosten aan het nieuwe SSL Certificaat verbonden?
Nee. Sectigo stelt de nieuwe certificaten kosteloos beschikbaar. De certificaten kennen wel dezelfde geldigheidsduur als het oude SSL Certificaat.

Moet ik opnieuw de validatieprocedure doorlopen?
Nee. Dat is niet nodig. U hoeft uitsluitend het SSL Certificaat te downloaden van ons portal. U kunt dit daarna uploaden samen met de Private Key naar de webserver.

Ik heb een andere vraag
Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met onze supportdesk. U kunt via de chatfunctie in uw control panel snel een vraag stellen.

Menu